Currently browsing

Page 2

Tariff forhandlinger og eventuell streik

Førstkommende mandag 29. august 2016 er det forhandlinger om PBL-tariffoppgjøret mellom arbeidstakerorganisasjonene (Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta) og arbeidsgiverorganisasjonen Private barnehagers landsforbund(PBL). Blir …

Nytt barnehageår

Da var vi på plass igjen etter ferien. Det er utrolig hyggelig å se både barn og voksne i barnehagen! En ekstra …

Vikarer i barnehagen

Vi jobber med å oppdatere og finne nye tilskudd til ringevikar-listen vår. I barnehager er det dessverre en del sykdom både blant barn og ikke minst …

Planleggingsdag

Vi har satt opp barnehagens 4. planleggingsdag (det var kun satt opp 3 dager i årshjulet)! Tirsdag 29. mars(rett etter påske) er …

Mattilsynet!

Tirsdag 2. februar hadde vi stedlig tilsyn fra Mattilsynet. Barnehagen bestod med glans! Vi fikk god tilbakemelding på rutinene og internkontroll systemet …

Vedtektene

Vedtektene er oppdatert! De skal gjennom evaluering hvert år og godkjennes i Samarbeidsutvalget. Etter det kommunale tilsynet rett før nyttår fikk vi …

Dugnad i Indianerleiren

På lørdag var vi en flott gjeng i Indianerleiren! 3 pappaer, 1 mamma, 1 bestefar, 1 bestemor, 1 nyfødt baby, 2 jenter …

Dugnad i Indianerleiren

Hjelp! Indianerleiren har fått kjent på vinden den siste uken. Vi trenger hjelp til å sikre lavvo og utedo der oppe. Jeg …

Mykoplasma

Til informasjon: Vi har hatt tilfeller av lungebetennelse, mykoplasma, i barnegruppen. Barnehagen gjør utvidede tiltak vedrørende hygienerutiner og ber dere foreldre være …