Personalet i barnehagen + SU-møte

Her er en liten oppdatering over personal-situasjonen i barnehagen (oppdatering fra jule-brevet som ble sendt på epost før jul): Vi får inn flere barn på småbarnsavdelingen de neste månedene, som vil si at vi må ha en ekstra pedagog på småbarnsavdelingen. Vi er i skrivende stund i gang med ansettelsesprosessen …

Desember er snart her..

..og vi gleder oss til en stemningsfull adventstid her på gården. Det blir nissefest, kakebaking, advendskalender, julesanger, fellesamlinger,Luciafeiring, julegudstjeneste og til og med …

Foreldreundersøkelse

Det er denne uken blitt sendt ut en forespørsel om deltakelse i vår foreldreundersøkelse. I år bruker vi Utdannings direktoratets undersøkelse. Litt …

Høstbasaren!

Tusen takk for et fantastisk oppmøte på høstbasaren og bidragene deres! Vi fikk inn hele 7500,- og tilsammen med barnehagen på Hånes …

Planleggingsdag

Minner om PLANLEGGINGSDAG fredag 21. oktober. Barnehagen er da stengt! Det er også gitt beskjed i månedsbrevene fra avdelingene. De ansatte skal …